บริดจสโตนคว้า 2 รางวัล จากงาน "2023 TDEM Annual Supplier Conference"
บริดจสโตนคว้า 2 รางวัล จากงาน "2023 TDEM Annual Supplier Conference"
บริดจสโตนคว้า 2 รางวัล “2022 Regional Outstanding Quality Performance”
และ “2022 Outstanding Performance for Early Achievement of 2025 CO2 Reduction Target”
จากงานประกาศรางวัล “2023 TDEM Annual Supplier Conference”

[img alt="2023 TDEM Annual"]https://sv1.picz.in.th/images/2023/03/20/eGlaSW.jpg[/img]

คุณโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) มอบรางวัล “2022 Regional Supplier Outstanding Performance ประเภท Quality Performance” แก่คุณเคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด (ที่ 3 จากขวา)

บริดจสโตนได้รับ 2 รางวัลอันทรงเกียรติจาก บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (TDEM) จากงานประกาศรางวัล “2023 TDEM Annual Supplier Conference” โดยบริษัท บริดจสโตน เอเชียแปซิฟิก จำกัด ภายใต้การบริหารงานของบริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาง ผ่านการส่งมอบโซลูชั่นเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยและยั่งยืน ได้รับรางวัล “2022 Regional Supplier Outstanding Performance ประเภท Quality Performance” ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการสนับสนุนกิจกรรมของ TDEM ผ่านเครือข่ายการผลิต การจัดจำหน่าย และการบริการครอบคลุม
ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ได้รับรางวัล “2022 Outstanding Performance Supplier for Early Achievement of 2025 Target ประเภท Environment (CO2 Reduction)” ประจำปี 2565 จากความร่วมมือในการทำกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าได้ถึง 27.68% ภายในปี พ.ศ. 2565*1  จนสามารถบรรลุเป้าหมายล่วงหน้าของ TDEM ที่ตั้งไว้ 25% ภายในปี พ.ศ. 2568*2 ซึ่งการันตีคุณภาพและตอกย้ำ
ความมุ่งมั่นของบริดจสโตนในการส่งมอบคุณค่าร่วม ตลอดจนพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมโซลูชั่น

เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนไปด้วยกันกับ TDEM สะท้อนคุณค่าของ “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” ใน “ด้าน Extension (การเติบโต)”, “ด้าน Efficiency (ประสิทธิภาพ)” และ “ด้าน Energy (พลังงาน)”

[img alt="2023 TDEM Annual 2"]https://sv1.picz.in.th/images/2023/03/20/eGlVHg.jpg[/img]


คุณโยชิยูกิ ทะคะอิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ซ้าย) มอบรางวัล “2022 Outstanding Performance Supplier for Early Achievement of 2025 Target ประเภท Environment (CO2 Reduction)”
แก่คุณชิเกโฮะ คุมาโน่ ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด (ขวา)

งานประกาศรางวัล “2023 TDEM Annual Supplier Conference” จัดขึ้นโดยบริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่ซัพพลายเออร์ทั้งภายในประเทศและทั่วภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ, การจัดส่ง และต้นทุน โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบรางวัล “2022 Regional Supplier Outstanding Performance ประเภท Quality Performance” แก่คุณเคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และคุณโยชิยูกิ ทะคะอิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มอบรางวัล “2022 Outstanding Performance Supplier for Early Achievement of 2025 Target ประเภท Environment (CO2 Reduction)” แก่คุณชิเกโฮะ คุมาโน่ ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ณ วายุภักษ์ฮอลล์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

[img alt="2023 TDEM Annual 3"]https://sv1.img.in.th/Ujxp1q.jpeg[/img]

บริดจสโตนได้รับ 2 รางวัลจาก TDEM  “2022 Regional Supplier Outstanding Performance ประเภท Quality Performance” และ  “2022 Outstanding Performance Supplier for Early Achievement of 2025 Target ประเภท Environment (CO2 Reduction)”

คุณเคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กล่าวว่า “บริดจสโตนรู้สึกเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จาก TDEM เราขอให้คำมั่นว่าจะร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งกับ TDEM ในการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อส่งมอบคุณค่าให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ด้วยการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี”

*1 เมื่อเทียบกับฐานปี พ.ศ. 2556

*2 บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (TDEM) สนับสนุนความเป็นกลางทาง คาร์บอนตลอดการดำเนินธุรกิจ ด้วยการกำหนดนโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้ได้ 25% เทียบกับฐานปี พ.ศ. 2556 ภายในปี พ.ศ. 2568 และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้ได้ 35% เมื่อเทียบกับฐานปี พ.ศ.2556 ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ให้ร่วมมือในการทำกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซาร์บอนได-ออกไซด์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่า จนสามารถบรรลุเป้าหมายล่วงหน้าของ TDEM ได้ถึง 27.68% ได้ก่อนกำหนดในปี พ.ศ. 2565 ผ่านกิจกรรมกิจกรรมลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตยางรถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ ไทยบริดจสโตนยังมีแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอีก 7.32% เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 35% ภายในปี พ.ศ. 2567 นับเป็นความมงมั่นพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของไทยบริดจสโตนที่บรรลุเป้าหมายล่วงหน้าของ TDEM เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างแท้จริง

เกี่ยวกับ บริดจสโตน ประเทศไทย

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผู้นำระดับโลกด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนพร้อมนำเสนอโซลูชั่นขั้นสูงสุด และสำหรับประเทศไทย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด คือหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการนำเข้า จัดจำหน่าย และทำการตลาดยางรถยนต์ภายใต้แบรนด์บริดจสโตน, ไฟร์สโตน และเดย์ตันแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า, ผู้แทนจำหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่มาพร้อมกับคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมในประเทศ เพื่อการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมและลูกค้า บริดจสโตนมุ่งมั่นพัฒนาการเดินทาง, การใช้ชีวิต, การทำงาน และการพักผ่อนของผู้คน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตของการเดินทางให้ยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ขอขอบพระคุณสำหรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: นางสาวภัทรวัลลิ์ ขันทอง ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โทรศัพท์: 02-636-1505 ต่อ 2380 Email: pattarawall.khanthong@bridgestone.com
โพสโดย : IQ
21 มี.ค. 2566 - เวลา 08:00 น.
 • • เพื่อสังคมที่มีความสุข ไม่ควรตั้งกระทู้ ที่ยั่วยุก่อให้เกิดความ ขัดแย้งขึ้นทางสังคม
 • • การโพสต์ ข้อความใดๆ บนเว็บไซต์ ถือเป็นความรับผิดชอบ ของผู้โพสต์ ทางเว็บไซต์เป็นเพียงผู้ให้บริการ และไม่มีส่วน เกี่ยวข้องใดๆ
 • • ทางเว็บไซต์ CarZoneService.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ กระทู้ที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • • ท่านสามารถติชม รวมถึงแจ้งข้อมูลกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ในส่วนของ contact หรือ คลิ๊กที่นี่
 • ทีมงาน CarZoneService.com
ข้อความ :
ชื่อ :
รหัสตรวจสอบ :
 
 • ชื่อ :
 • อีเมล์ :
 • เบอร์โทร :
 • ประเภท :
 • ยี่ห้อ :
 • รุ่น :
 • ปี :
 • สี :
UnfpvydXC

ต้องการหารถ ALFA ROMEO 155 สีขาว
คุณเลือกดูประกาศขายรถยนต์จากสิ่งใดก่อน
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
 • ชอบ
 • ไม่ชอบ
ข้อติชม/แจ้งข้อผิดพลาดเว็บไซต์